ZARZĄDZENIE NR 57/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka Województwa
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 23.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 57/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 8/214/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r., zmieniającej uchwałę Nr 43/1294/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z późn.zm.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian