ZARZĄDZENIE NR 59/17 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 08.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 59/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 2 ust. 1, § 8 oraz § 9 załącznika do uchwały Nr 14/587/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian