ZARZĄDZENIE NR 6/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 21.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 i z 2018 r. poz.130 ) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz.2191 i poz. 2371)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian