Zarządzenie Nr 69/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do negocjacji w celu bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego koleją

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.10.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.10.2021
  • Data wejścia w życie 01.10.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 69/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia do negocjacji w celu bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego koleją
  • Podstawa prawna wydania art. 22 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021r. poz. 1371)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian