ZARZĄDZENIE NR 7/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.02.2019
  • Data wejścia w życie 11.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 41a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37.) oraz Uchwały Nr 40/1946/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r., zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia organizacji i trybu jej działania
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian