ZARZĄDZENIE NR 72/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.12.2018
  • Data wejścia w życie 27.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 72/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  • Podstawa prawna wydania art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r, o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169) i upoważnienia udzielonego Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego OR-II-P.087.1.59.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian