Zarządzenie Nr 74/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2021 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.10.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.10.2021
  • Data wejścia w życie 12.10.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 74/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2021 roku
  • Podstawa prawna wydania § 6 ust. 5 i 6 Regulaminu konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” (z późn. zm.1)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian