ZARZĄDZENIE NR 89/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.12.2019
  • Data wejścia w życie 27.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 89/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz § 3 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 55/2006 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian