ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 2019

Uprzejmie informujemy iż w dniu 25.07.2019 r. został złożony do IZ RPO wniosek
o dofinansowanie projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku”.

W związku z powyższym, od 26.07.2019 r. mogą zostać zakończone prace prowadzone w bieżącym roku przy zabytku.

Przy odbiorach prac proszę posługiwać się zmodyfikowanym wzorem protokołu technicznego odbioru prac RPO. Wzór protokołu RPO znajduje się poniżej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian