Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia, gm. Pakość.

  • Nr karty/rok 676/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia, gm. Pakość.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Giebnia, gm. Pakość, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.8.2018/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 06.06.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.06.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian