Zmiany do uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/795/17  z dnia 10 maja 2017 r. wprowadził zmiany do uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Do pobrania wyniki uwzględniające wprowadzone zmiany:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian