Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko- pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być … na zielonym!”

WZP.272.40.2018

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Usługi społeczne art. 138o ustawy PZP
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 09.05.2018
  • Data składania ofert 17.05.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 17.05.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian