Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” z podziałem na części.

WZP.272.62.2018

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 19.07.2018
  • Data składania ofert 27.07.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 27.07.2018
  • Godzina otwarcia ofert 11:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń pok. 337 (II piętro)
  • Numer UZP/TED 591821-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian