08.04.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii,  odbędzie się dnia 08.04. 2019r.,o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali nr 208.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za 2018 r.
  2. Ocena wykonania budżetu województwa za 2018 r. w działach:

– 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

– 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian