08.04.2019 r.- Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się
8 kwietnia br., o godz. 9.00 w sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pod nazwą. „Równe szanse. Program działania
    na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” za rok 2018.
  2. Informacja nt. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok w działach:

– 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

– 852 – pomoc społeczna,

– 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
  2. Sprawy różne – wytypowanie przedstawiciela do składu Kapituły XII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą “Rodzynki z pozarządówki”.

Informacje

Rejestr zmian