1050. Rocznica Chrztu Polski w roku 2016 – pokłosie obchodów

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego:

Data złożenia :   3 marca 2016 r.

Nazwa oferenta: Archikonfraternia Literacka w Warszawie – Dom w Bydgoszczy                           (ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 85-863 Bydgoszcz)

Nazwa zadania: 1050. Rocznica Chrztu Polski w roku 2016 – pokłosie obchodów

Proponowana kwota dofinansowania: 8.000,00 zł zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 15 marca 2016 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692 e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl

Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta:

termin ważności: od 8.03.2016 r. do 15.03.2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian