11.03.2019 – Komisja Edukacji i Nauki

Dnia 11 marca br. o godzinie 12.30 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Informacja nt. działalności za 2018 rok Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Nauki, Badań i Wdrożeń oraz Innowacyjności.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 22/19;

– w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 23/19.

  1. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian