11.03.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 11 marca br. o godzinie 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio B (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Podejmowane działania z zakresu upowszechniania oraz promocji kultury i dziedzictwa kulturowego wynikające z kompetencji departamentu właściwego ds. kultury oraz budżetu będące w jego dyspozycji.
  2. Współpraca samorządu województwa z mediami.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian