11.04.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się dnia
11.04. 2019r.,o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali nr 208.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Informacja o działalności spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne, w zakresie inwestycji drogowych.
  2. Ocena wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 r.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na V sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian