11.04.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 11 kwietnia br. o godz. 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w sali nr 233, na pierwszym piętrze, odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2018 w dziale 851 – Ochrona zdrowia.
  2. Sprawozdanie z działalności KPIM za rok 2018 oraz plany inwestycyjne na 2019 rok.
  3. Konkursy skierowane do organizacji pożytku publicznego, w ramach promocji zdrowia – dyskusja nad kształtem konkursów na 2020 r.
  4.  Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian