14.02.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się dnia 14 lutego 2019 r. o godz. 13:00 w sali 215 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja o stanie rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Prezentacja „Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017”.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r.
  4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian