14.03.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 14 marca br. o godz. 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w sali patio, na pierwszym piętrze, odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy – zagadnienia dot. finansów i organizacji jednostek.
  2. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020.
  3. Przedstawienie raportu z wykonania w 2018 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020”.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian