16.12.2019 – Komisja Budżetu i Finansów

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  odbędzie się dnia 16.12. 2019 r. (przed sesją Sejmiku), o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2,  w sali imieniem Generała Zbigniewa Nowka (dawna sala nr 208).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Sejmiku.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2019 r.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian