16.12.2019 – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii odbędzie się dnia 16 grudnia 2019 r. (przed sesją Sejmiku), ok. godz. 9.45 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali imieniem Generała Zbigniewa Nowka (dawna sala nr 208).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Sejmiku:

– w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej – druk nr 170/19;

– w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” –  druk nr 171/19;

– w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – druk nr 172/19.

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii na 2020r.
  2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii za 2019r.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian