16.12.2019 – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się 16 grudnia o godzinie 9:15 w s. 214, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

  1. Podsumowanie pracy Komisji, sporządzenie sprawozdania z działalności za 2019 r.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian