16.12.2019 – Komisja Sportu i Turystyki

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się w dniu 16 grudnia o godzinie 8:45 w s. 214, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

  1. Podsumowanie pracy Komisji, sporządzenie sprawozdania z działalności za 2019 r.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian