17.09.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

17 września 2018 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020.
  2. Informacja na temat wdrażania POWER oraz RPO w zakresie działalności WUP.
  3. Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2019 r.
  4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2018 roku.
  5. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian