17.10.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się w dniu 17 października br. o godzinie 11:00 w Bożejewiczkach k/Żnina.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Bieżąca działalność Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnych Organizacji Turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian