18.03.2021 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 18 marca br. o godz. 11.00 odbędzie się w formie wideokonferencji, posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Przedstawienie raportu z wykonania ,,Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020.
  2. Przedstawienie raportu z wykonania w 2020 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017–2020”.
  3. Stan prac nad Programami na lata 2021-2025.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian