19.02.2021 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 19 lutego br.,  o godz. 12.00, odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

  1. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021 – 2027 – Strategia Przyśpieszenia 2030 + dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Założenia RPO na lata 2021-2027 w zakresie wsparcia obszarów wiejskich. Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Wspólnej Polityki Rolnej. Stan realizacji 2014-2020 oraz założenia Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027.
  1. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian