19.03.2021 r. – Komisja Rewizyjna

W dniu 19 marca br., o godz. 13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Informacja o realizacji zadań drogowych  – Zarząd Dróg Wojewódzkich.

3. Sprawy różne

Informacje

Rejestr zmian