19.06.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się dnia 19 czerwca o godzinie 10:30 w sali nr 208 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Omówienie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich, analiza przyczyn opóźnień i rozwiązania umów (z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców reprezentujących wojewódzki samorząd branżowy).
  2. Przedstawienie projektów inicjatywy INTERREG jako wkładu w rozwój Województwa.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian