20.05.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 20 maja br. o godzinie 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji, posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Informacja o przebiegu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wynikającego z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
  2. Informacja na temat wysokości wynagrodzeń w instytucjach kultury prowadzonych przez samorząd województwa.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian