20.09.2018 r. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Dnia 20 września 2018 r. o godz. 10.00 w s. 215 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Analiza wysokości wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
  2. Informacja na temat audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian