21.10.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki

posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 21 października br. o godzinie 12.30 w sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – druk nr 117/19.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – druk nr 129/19,

– w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – druk nr 130/19,

– w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – druk nr 131/19.

  1. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian