21.10.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się
21 października br., o godz. 9.00 w sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu   Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2020 – druk nr 125/19.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian