21.10.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa

Dnia 21 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Istotne kierunki współpracy międzynarodowej – inicjatywy samorządu.
  2. Promocja gospodarcza województwa.
  3. Potencjał współpracy Kujawsko-Pomorskie – USA.
  4. XI edycja Kujawsko-Pomorskiej Gęsiny na Świętego Marcina.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian