23.03.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – odwołana

W poniedziałek  23 marca br. o godz. 9.00 w sali 100 A na parterze Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu rozpocznie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  1. Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku;
  2. Raport z realizacji „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”;
  3. Sprawozdanie z realizacji inicjatywy lokalnej;
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian