23.07.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

23 lipca 2018 roku o godz. 10.00. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja na temat bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.
  2. Kontrola nad pracodawcami, którzy zatrudniają pracowników „na czarno” oraz współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami w zakresie legalności zatrudnienia.
  3. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian