23.11.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się zdalnie w dniu 23 listopada br., o godz. 9.00.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji;

  1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa na 2021 rok w działach:

– 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

– 852 – pomoc społeczna,

– 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;

  1. Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.;
  3. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2021 r.;
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian