24.03.2020 r. – Komisja Rewizyjna – odwołana

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 24.03.2020 r., o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim, ul. Plac Teatralny 2, sala 214.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  1. Informacje o realizacji wojewódzkich zadań drogowych, inwestycyjnych i programu modernizacji grupy III planu spójności komunikacyjnej.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian