24.05.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii odbędzie się dnia 24.05. 2019r.,o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali nr 208.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian