24.06.2021 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się dnia 24 czerwca 2021 r. o godz. 10:30 (zdalnie).

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Założenia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności na lata 2021-2027.
  2. Przedstawienie planu rozwoju sieci kolejowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, jako elementu integracji, wyrównywania szans społecznych, kulturowych, ochrony środowiska z podziałem na: linie modernizowane, aktywowane i budowane od podstaw poza działaniami Państwa z podaniem ewentualnego harmonogramu realizacji.
  3. Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2020-2027, dotyczące dofinansowania budowy odnawialnych źródeł energii w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
  4. Informacja ze stanu realizacji inwestycji drogowych.
  5. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian