26.03.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – odwołana

Obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się dnia 26 marca 2020 r. o godz. 10:00, patio A w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Omówienie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich, analiza przyczyn opóźnień i rozwiązania umów.
  2. Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej, rewitalizacji dróg wodnych i rewizji sieci TEN-T w 2019 r.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał i stanowisk.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian