27.08.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 27 sierpnia br. o godzinie 14.00 odbędzie się w formie wideokonferencji posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Sfera dziedzictwa narodowego realizowana przez parki krajobrazowe w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu – druk 60/20.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu – druk 61/20.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian