27.11.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się w dniu 27 listopada 2020 r. godz. 10:00 (zdalnie).

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 r. w działach: 630 – Turystyka oraz 926 – Kultura Fizyczna.
  2. Pozyskiwanie Środków UE w ramach działań Departamentu Sportu i Turystyki.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian