28.08.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się w dniu 28 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 (zdalnie).

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Międzynarodowe imprezy sportowe wspierane z budżetu województwa w 2019/20 roku.
  2. Inwestycje sportowe realizowane ze środków budżetu województwa w 2019 i 2020 roku.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian