4.10.2018 r. – Komisja Rewizyjna

4 października 2018 roku o godz. 11.00. w sali 233 (I piętro) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów.

  1. Analiza skarg jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców dotyczących dróg wojewódzkich.
  2. Analiza skarg wnoszonych do urzędu oraz wyników kontroli wewnętrznych realizowanych przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego w 2017 r.
  3. Analiza wyników kontroli zewnętrznych (NIK, RIO, UKS, CBA) przeprowadzonych w 2017 r.
  4. Podsumowanie pracy komisji, przyjęcie sprawozdania z działalności komisji w 2018 r.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian