8.04.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki

posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 8 kwietnia br. o godzinie 12.30 w sali 316 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2.  

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Informacja nt. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok w działach:

– 801 – oświata i wychowanie,

– 803 – szkolnictwo wyższe,

– 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian