8.04.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 8 kwietnia br. o godzinie 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio B (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 r. w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
  2. Analiza działalności i plany repertuarowe wojewódzkich instytucji artystycznych.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. – druk nr 26/19.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – druk nr 28/19.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń – druk nr 29/19.
  6. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian